Kartan

Entrén

Malmö Museer

Våra virtuella utställningar på Teknikens och sjöfartens hus

Malmö Museers Hemsida

Teknikens och Sjöfartens hus

Havets faror

Om stormiga hav och dramatiska skeppsbrott - havets hot mot människan. Om havsbuller, plastskräp och global uppvärmning - människans hot mot havens framtid.

Teknikens och Sjöfartens hus

Framtidens fordon

Du får inblick i hur människor historiskt sett på framtidens fordon och farkoster, men också på dagens visioner om en hållbar miljö, teknik, design och ekonomi.Framtidens fordon passar alla, små som stora. Kom och bli underhållen och inspirerad!

Teknikens och Sjöfartens hus

Kustland

Skånes kust är ca 450 km lång, med en stor variation i natur och växtliv. Här bor ungefär 1,2 miljoner människor. I Kustland möter du ett antal av dessa. De jobbar på varven, dyker i havet efter skatter, beger sig på långa resor över vattnet, skyddar våra gränser, serverar oss mat och dryck på färjorna och de tror på framtiden och människors förmåga att gå vidare.